15. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 27.06.2022


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.4 priloha 5.pdf

06. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje - INF

Materiál: 06.1. Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Materiál: 06.2. Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Materiál: 06.3. Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2021 v Ústeckém kraji
Příloha: Bod 6.3 priloha 1.pdf
Materiál: 06.4. Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Materiál: 06.5. Finanční dar Jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska za nasazení v rámci KACPU
Příloha: Bod 6.5 příloha 1.pdf
Materiál: 06.6. Bezplatné převedení 9 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství do vlastnictví Ústeckého kraje od Ministerstva zdravotnictví České republiky
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 3.pdf
Materiál: 06.7. Návrh odměn pro členy komisí Rady Ústeckého kraje a členy výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 2.pdf
Materiál: 06.8. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2654/SOPD/KH – město Terezín – změna termínu realizace projektu
Příloha: bod 6.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 3.pdf
Materiál: 06.9. Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje – oblast INF
Příloha: bod 6.9 priloha 1.pdf

07. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – LP

Materiál: 07.1. Přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Materiál: 07.2. Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022
Materiál: 07.3. Informace o probíhajícím insolvenčním řízení
Příloha: bod 7.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 3.pdf

08. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – Ostatní

Materiál: 08.1. SPZ Triangle – pronájem a následný prodej pozemků na ploše „B“ potenciálnímu investorovi
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 8.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 9.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 10.pdf

09. Blok Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA , 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje - ŽP

Materiál: 09.1. Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – město Košťany
Příloha: Bod 9.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 8.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 9.pdf
Materiál: 09.2. Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – obec Klapý
Příloha: Bod 9.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 9.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 9.2 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 9.2 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 9.2 priloha 6.pdf
Materiál: 09.3. Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – obec Žalany
Příloha: bod 9.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 8.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 9.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 10.pdf
Materiál: 09.4. Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Lenešice – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 9.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.4 priloha 2.pdf
Materiál: 09.5. Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Hříškov – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 9.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.5 priloha 2.pdf
Materiál: 09.6. Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Vchynice – změna rozhodnutí o poskytnutí dotace
Příloha: bod 9.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.6 priloha 2.pdf
Materiál: 09.7. Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Dolní Zálezly – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 9.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.7 priloha 2.pdf
Materiál: 09.8. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 58 – obec Hříškov, místní část Bedřichovice
Příloha: bod 9.8 priloha 1.pdf
Materiál: 09.9. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 – poskytnutí dotací z oblasti podpory obnova krajiny a biodiverzity
Příloha: bod 9.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.9 priloha 3.pdf

10. Blok PaedDr. Jiřího Kulhánka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 10.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: Bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 4.pdf
Materiál: 10.2. Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin na území Ústeckého kraje 2022“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.2 priloha 3.pdf
Materiál: 10.3. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022“ – vyhodnocení
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Materiál: 10.4. Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2022“ – vyhodnocení
Příloha: bod 10.4 priloha 1.pdf
Materiál: 10.5. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ – konečné vyhodnocení - změna usnesení
Příloha: Bod 10.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.5 priloha 3.pdf
Materiál: 10.6. Dofinancování sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022
Příloha: Bod 10.6 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.6 priloha 2.pdf
Materiál: 10.7. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2023 – vyhlášení
Příloha: Bod 10.7 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 10.7 priloha 9.pdf
Materiál: 10.8. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program“ – vyhlášení
Příloha: Bod 10.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 10.8 priloha 9.pdf
Materiál: 10.9. Aktualizace Základní a Rozvojové sítě od 1. 7. 2022
Příloha: bod 10.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.9 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.9 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.9 priloha 5.pdf
Materiál: 10.10. Projektový záměr POSOSUK 5
Příloha: Bod 10.10 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.10 priloha 2.pdf
Materiál: 10.11. Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji
Příloha: Bod 10.11 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.11 priloha 2.pdf
Materiál: 10.12. Žádost o návratnou finanční výpomoc – Helias o.p.s.
Příloha: Bod 10.12 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.12 priloha 2.pdf
Materiál: 10.13. Dotační program v rámci reformy psychiatrické péče pro rok 2022 – vyhlášení
Příloha: bod 10.13 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.13 priloha 2.pdf

11. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - CR

Materiál: 11.1. Schválení dotačního programu – Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2022
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Materiál: 11.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – cestovní ruch
Příloha: bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 4.pdf
Materiál: 11.3. Memorandu o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní města v České republice“ – dodatek č. 2
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 3.pdf
Materiál: 11.4. Destinační agentura Krušnohoří, z.s.
Příloha: bod 11.4 priloha c.1.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha c.2.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha c.3.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha c.4.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha c.5.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha c.6.pdf

12. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - KP

Materiál: 12.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 7.pdf
Příloha: bod 12.1 priloha 8.pdf
Materiál: 12.2. Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. – poskytnutí dotace
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Materiál: 12.3. Muzeum Praga – navrácení vozu Praga R4S
Příloha: bod 12.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 12.3 priloha 5.pdf

13. Blok Ing. Radima Laibla, člena Rady Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 13.1. Krajská zdravotní, a. s. – schválení výsledných kalkulací investiční dotace (vyrovnávací platby) za rok 2020 a 2021
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 3.pdf
Materiál: 13.2. Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2022“ – vyhodnocení
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 4.pdf
Materiál: 13.3. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2022, I. Lhůta
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 4.pdf
Materiál: 13.4. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - r. 2022
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 4.pdf

14. Blok Ing. Jindry Zalabákové, členky Rady Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 14.1. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje za odbor SMT pro rok 2022
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.1 priloha 2.pdf
Materiál: 14.2. Výzva 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV – uzavření smluv a dodatků o partnerství s finančním příspěvkem
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 2.pdf
Materiál: 14.3. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Materiál: 14.4. Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 18. ročníku programu od akademického roku 2022/2023
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.4 priloha 4.pdf
Materiál: 14.5. Dotační program „Sport 2022 – II. kolo“ – vyhlášení programu
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 4.pdf
Materiál: 14.6. Dotační program „Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022 II“ - vyhlášení programu
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 4.pdf
Materiál: 14.7. Stanovení investičního příspěvku pro rok 2022 – Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace
Příloha: bod 14.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.7 priloha 2.pdf
Materiál: 14.8. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje za odbor SMT pro rok 2022 – II.
Příloha: bod 14.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.8 priloha 3.pdf

15. Blok JUDr. Marka Hrabáče, člena Rady Ústeckého kraje - DS

Materiál: 15.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Materiál: 15.2. Změna zřizovací listiny Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Materiál: 15.3. Plnění smluvních povinností v dopravní obslužnosti – autobusová doprava
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 2.pdf

16. Blok Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Rady Ústeckého kraje - PIT

Materiál: 16.1. Fond Ústeckého kraje - žádosti o změnu
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf
Materiál: 16.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Materiál: 16.3. Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 2.pdf
Materiál: 16.4. Energetické centrum Ústeckého kraje
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.4 priloha 2.pdf
Materiál: 16.5. Fond pro spravedlivou transformaci – aktuální informace
Příloha: Bod 16.5 priloha 1.pdf
Materiál: 16.6. Transformační centrum Ústeckého kraje – informace o projektu
Příloha: Bod 16. 6 priloha 1.pdf
Materiál: 16.7. Mezinárodní spolupráce v rámci programu ExchangeEU
Příloha: bod 16.7 priloha 1.pdf

17. Blok Ing. Jana Růžičky, člena Rady Ústeckého kraje - EK

Materiál: 17.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8/2022/ZÚK
Příloha: bod 17.1 Priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.1 Priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.1 Priloha 3.pdf
Materiál: 17.2. Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2021
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 10.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 11.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 12.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 13.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 14.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 15.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 16.pdf
Příloha: bod 17.2 priloha 17.pdf
Materiál: 17.3. Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.3 priloha 3.pdf
Materiál: 17.4. Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025
Příloha: bod 17.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 6.pdf
Materiál: 17.5. Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje
Příloha: bod 17.5 priloha 1.pdf

18. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 18.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.23.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.24.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.22.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.6.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.7.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 18.1 příloha 19.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 19.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 17.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.4.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.9.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.10.pdf
Materiál: 18.2. Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf
Materiál: 18.3. Prodloužení termínu na zprovoznění zubní kliniky v objektu č.p. 497 ul. Osvoboditelů Louny společnosti Vaše zubní centrum s.r.o.
Příloha: bod 18.3 priloha 1.pdf

19. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: 19.1. Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč - III/2022
Příloha: Bod 19.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 19.1 priloha 4.pdf
Materiál: 19.2. Akce financované z Úvěru ústeckého kraje na období 2021 - 2025
Příloha: bod 19.2 Priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.2 Priloha 2.pdf
Příloha: bod 19.2 Priloha 3.pdf
Příloha: bod 19.2 Priloha 4.pdf
Příloha: bod 19.2 Priloha 5.pdf
Příloha: bod 19.2 Priloha 6.pdf
Příloha: bod 19.2 Priloha 7.pdf

20. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - ZEM a RV

Materiál: 20.1. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 – poskytnutí dotací
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 3.pdf

21. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - RR

Materiál: 21.1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 – žádosti o výjimku
Příloha: bod 21.1 priloha 1.pdf
Materiál: 21.2. Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2021 - 2027
Příloha: bod 21.2 priloha 1.pdf
Materiál: 21.3. Poskytnutí návratné finanční pomoci
Příloha: bod 21.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 21.3 priloha 2.pdf

22. Různé

Materiál: Není písemný podklad

23. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 23.1. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 1. pololetí roku 2022
Příloha: bod 23.1 priloha 1.pdf
Materiál: 23.2. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí 2022
Příloha: bod 23.2 priloha 1.pdf

24. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

25. Závěr

Materiál: Není písemný podklad