16. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 10.12.2018


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Poskytnutí finančních dotací z rozpočtu Ústeckého kraje - odbor kancelář hejtmana
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf
Materiál: 06.2. Program 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Program“)
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Materiál: 06.3. Nový Statut Ceny hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 6.pdf
Materiál: 06.4. Úprava Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 2.pdf
Materiál: 06.5. Dary složkám Integrovaného záchranného systému na rok 2019
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf
Materiál: 06.6. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2653/SOPD/OKH - změna termmínu realizace projektu
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 3.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf
Materiál: 07.2. Změna pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje
Příloha: bod 7.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 7.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: 08.1. Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 3.pdf

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15 RÚK, ZÚK/2018
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 5.pdf
Materiál: 10.2. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 10.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 11.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 12.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 13.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 14.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 15.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 16.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 17.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 18.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 19.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 20.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 21.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 22.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 23.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 24.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 25.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 26.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 27.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 28.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 29.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 30.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 31.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 32.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 33.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 34.pdf
Materiál: 10.3. Ručitelské prohlášení ke Smlouvě o úvěru pro DSÚK p.o.
Příloha: bod 10.3 příloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 příloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 příloha 3.pdf
Materiál: 10.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD
Příloha: bod 10.4 příloha 1.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 11.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 2.pdf
Materiál: 11.2. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 10.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 11.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 12.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 13.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 14.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 15.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 16.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 17.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 18.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 19.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 20.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 21.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 22.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 23.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 24.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 25.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 26.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 27.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 28.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 29.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 30.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 31.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 32.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 33.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 34.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 35.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 36.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 37.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 38.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 39.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 40.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 41.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 42.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 43.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 44.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 45.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 46.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 47.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 48.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 49.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 50.pdf
Materiál: 11.3. Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2018 a aktualizace situačního přehledu
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. Plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 – 2018
Příloha: Bod 11. 4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.4 priloha 2.pdf
Materiál: 11.5. Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019 - 2021
Příloha: bod 11.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.5 priloha 2.pdf
Materiál: 11.6. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019 - 2021, Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 a Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 a revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
Příloha: Bod 11.6 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.6 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.6 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.6 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 11.6 priloha 5.pdf
Materiál: 11.7. Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, p.o. - žádost o vydání souhlasného stanoviska
Příloha: bod 11.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.7 priloha 2.pdf
Materiál: 11.8. K srdci klíč – žádost o vydání souhlasného stanoviska
Příloha: bod 11.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.8 priloha 3.pdf
Materiál: 11.9. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhodnocení 3. mimořádného termínu
Příloha: bod 11.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.9 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.9 priloha 4.pdf
Příloha: bod 11.9 priloha 5.pdf
Příloha: bod 11.9 priloha 6.pdf
Příloha: bod 11.9 priloha 7.pdf
Příloha: bod 11.9 priloha 8.pdf
Příloha: bod 11.9 priloha 9.pdf
Materiál: 11.10. Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Příloha: bod 11.10 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.10. priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.10 priloha 3.pdf
Materiál: 11.11. Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/15Z/2018 ze dne 22.10.2018
Příloha: bod 11.11 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.11 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.11 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.11 priloha 4.pdf
Příloha: bod 11.11 priloha 5.pdf

12. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: 12.1. Zpráva o činnosti náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány pana Jaroslava Foldyny
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf

13. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 13.1. Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 4.pdf
Materiál: 13.2. Návrh zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2019
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 6.pdf
Materiál: 13.3. Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2019“ – vyhlášení
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 2.pdf
Materiál: 13.4. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2019
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.4 priloha 2.pdf
Materiál: 13.5. Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhlášení 2019
Příloha: bod 13.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.5 priloha 2.pdf
Materiál: 13.6. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví
Příloha: bod 13.6 priloha 1.pdf

14. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – SPRP

Materiál: 14.1. Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“
Příloha: Bod 14.1 příloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje
Příloha: Bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 14.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 14.2 priloha 3.pdf
Materiál: 14.3. Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z Fondu Ústecého kraje
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.pdf
Materiál: 14.4. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Materiál: 14.5. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 14.6. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje

15. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 15.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Materiál: 15.2. Změna závazného ukazatele u Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2018
Materiál: 15.3. Změny závazných ukazatelů u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2018
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 5.pdf
Materiál: 15.4. Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě a veřejné osobní drážní dopravě od roku 2019 mezi Ústeckým krajem a Středočeským krajem
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf

16. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 16.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Materiál: 16.2. Program: „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“ – schválení dotací
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Materiál: 16.3. Podpora hokeje a fotbalu - vyřízení individuálních žádostí o neinvestiční dotace
Příloha: bod 16.3 priloha 1.PDF
Příloha: bod 16.3 priloha 2.PDF
Příloha: bod 16.3 priloha 3.PDF
Příloha: bod 16.3 priloha 4.pdf
Materiál: 16.4. Dotační program „Sport 2019“
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.4 priloha 4.pdf
Materiál: 16.5. Dotační program „Volný čas 2019“
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 4.pdf
Materiál: 16.6. Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019“
Příloha: bod 16.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha 4.pdf

17. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje - RR

Materiál: 17.1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Materiál: 17.2. Destinační agentura Krušné hory o.p.s. - Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf
Materiál: 17.3. Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019
Příloha: bod 17.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 17.3 priloha 4.pdf
Materiál: 17.4. Dotační program Inovační vouchery Ústeckého kraje
Příloha: bod 17.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 6.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 7.pdf
Příloha: bod 17.4 priloha 8.pdf
Materiál: 17.5. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na dofinancování závazků příjemcům dotací
Příloha: bod 17.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 17.5 priloha 2.pdf

18. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 18.1. Hlavní úkoly Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., pro rok 2019
Příloha: bod 18.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.pdf
Materiál: 18.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 10.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 11.pdf
Materiál: 18.3. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 - schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 18.3 priloha 1.pdf
Materiál: 18.4. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 - schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: bod 18.4 priloha 1.pdf
Materiál: 18.5. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 - schválení a vyhlášení dotačního programu
Příloha: Bod 18.5 priloha 1.pdf
Materiál: 18.6. Nabídka bezúplatného převodu objektu v Litvínově do vlastnictví kraje
Příloha: bod 18.6 priloha 1.pdf
Materiál: 18.7. Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 042/15Z/2018 ze dne 22.10.2018
Příloha: Bod 18.7 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 18.7 priloha 2.pdf

19. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 19.1. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 1. výzva – změna smluvních ujednání
Příloha: bod 19.1 priloha 1.pdf
Materiál: 19.2. Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“)
Příloha: bod 19.2 priloha 1.pdf

20. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 20.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 20.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.19.pdf
Materiál: 20.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 20.2 priloha 1.pdf

21. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: 21.1. Akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 – doplnění zásobníku akcí - Staženo z programu

22. Různé

Materiál: 22.1. Stanovení kritérií pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 22.1 priloha 1.pdf
Materiál: 22.2. Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje

23. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 23.1. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje – Informace o činnosti
Příloha: bod 23.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.1priloha 2.pdf
Materiál: 23.2. Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2018
Příloha: bod 23.2 priloha 1.pdf
Materiál: 23.3. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na I. pololetí roku 2019 (V. volební období)
Příloha: bod 23.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.3 priloha 2.pdf

24. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

25. Závěr

Materiál: Není písemný podklad