24. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 21.10.2019


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 prioha 2.pdf
Materiál: 06.2. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 4.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: 07.1. Řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 3.pdf

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: 10.1. Prodloužení termínu čerpání investičního úvěru
Příloha: bod 10.1 příloha 1.pdf
Materiál: 10.2. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 14/2019/ZÚK
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob – poskytnutí návratné finanční výpomoci
Příloha: bod 11.1 příloha č. 1.pdf
Příloha: bod 11.1 příloha č. 2.pdf
Příloha: bod 11.1 příloha č. 3.pdf
Příloha: bod 11.1 příloha č. 4.pdf
Příloha: bod 11.1 příloha č. 5.pdf
Materiál: 11.2. Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.3. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. Projektové záměry do výzvy Implementace Krajského akčního plánu 2
Příloha: Bod 11.4 priloha 1.pdf

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 12.1. Krajská zdravotní, a. s. - schválení výsledné kalkulace výše Vyrovnávací platby za rok 2018 – PZS“
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Materiál: 12.2. Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 4.pdf

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: 13.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Materiál: 13.2. Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově – dodatek č. 2
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří – dodatek č. 2 - Staženo z programu

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: Není písemný podklad

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 15.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Materiál: 15.2. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – dotace oceněným obcím v soutěži Vesnice roku 2019
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Materiál: 15.3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – žádosti o výjimku
Materiál: 15.4. Aktualizace územní energetické koncepce – hodnocení SEA – snížení smluvní pokuty
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 16.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství a oblast kultury a památkové péče
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 3.pdf

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 17.1. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Příloha: Bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 4.pdf
Materiál: 17.2. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva - změna závazného ukazatele obec Otvice
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf
Materiál: 17.3. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání - Obec Patokryje
Příloha: Bod 17.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.3 priloha 3.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 18.1 priloha 4.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.6.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 4.7.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 11.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.5.pdf
Materiál: 18.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 18.2 priloha 1.pdf

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje - SV

Materiál: 20.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 4.pdf
Materiál: 20.2. Malý dotační program 2020 – vyhodnocení
Příloha: Bod 20.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.2 priloha 3.pdf
Materiál: 20.3. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 20.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.3 priloha 2.pdf
Materiál: 20.4. Vrácení části neinvestiční dotace a individuální dofinancování
Příloha: Bod 20.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.4 priloha 4.pdf
Materiál: 20.5. Žádost o převod finančních prostředků - Malý dotační program 2019
Příloha: bod 20.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 2.pdf
Materiál: 20.6. Aktualizace Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování - Staženo z programu
Materiál: 20.7. Individuální dofinancování sociálních služeb
Příloha: Bod 20.7 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 9.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 10.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 11.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 12.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 13.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 14.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 15.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 16.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 17.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 18.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 19.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 20.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 21.pdf
Příloha: Bod 20.7 priloha 22.pdf
Materiál: 20.8. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: Bod 20.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.8 priloha 2.pdf
Materiál: 20.9. Ukončení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Příloha: Bod 20.9 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.9 priloha 2.pdf

21. Různé

Materiál: 21.1. Úprava Pravidel pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 21.1 priloha 1.pdf
Materiál: 21.2. Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 21.2 priloha 1.pdf

22. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

23. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Závěr

Materiál: Není písemný podklad