12. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 24.01.2022


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje - INF

Materiál: 06.1. Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje"
Příloha: bod 6. 1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6. 1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6. 1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6. 1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6. 1 priloha 5.pdf

07. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – LP

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – Ostatní

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA , 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje - ŽP

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok PaedDr. Jiřího Kulhánka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 10.1. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: Bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 2.pdf
Materiál: 10.2. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – vyrovnávací platba pro rok 2022
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 4.pdf
Materiál: 10.3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb
Příloha: Bod 10.3 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.3 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.3 Priloha 3.pdf
Materiál: 10.4. Financování sociálních služeb v rámci rozpočtového provizoria ČR 2022
Příloha: Bod 10.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 10.4 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 10.4 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 10.4 priloha 5.pdf

11. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - CR

Materiál: Není písemný podklad

12. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - KP

Materiál: Není písemný podklad

13. Blok Ing. Radima Laibla, člena Rady Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 13.1. Krajská zdravotní, a. s. – změna pověření SOHZ a poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2022
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 6.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 7.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 8.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 9.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 10.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 11.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 12.pdf

14. Blok Blok Ing. Jindry Zalabákové, členky Rady Ústeckého kraje - SMT

Materiál: Není písemný podklad

15. Blok JUDr. Marka Hrabáče, člena Rady Ústeckého kraje - DS

Materiál: Není písemný podklad

16. Blok Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Rady Ústeckého kraje - PIT

Materiál: 16.1. Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 16.1 priloha c. 1 .pdf
Příloha: bod 16.1 priloha c. 2.pdf

17. Blok Ing. Jana Růžičky, člena Rady Ústeckého kraje - EK

Materiál: 17.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 1/2022/ZÚK
Příloha: bod 17.1 priloha 1.pdf

18. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 18.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 18.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 17.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 17.2.pdf
Příloha: Bod 18.1. priloha 8.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.3.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.4.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.5.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 1.6.pdf

19. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - ZEM a RV

Materiál: Není písemný podklad

21. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - RR

Materiál: Není písemný podklad

22. Různé

Materiál: Není písemný podklad

23. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 23.1. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2021
Příloha: bod 23.1 priloha 1.pdf
Materiál: 23.2. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2022
Příloha: bod 23.2 priloha 1.pdf
Materiál: 23.3. Vyhodnocení činnosti Výboru pro zemědělství a venkov za období listopad 2020 až prosinec 2021
Příloha: bod 23.3 priloha 1.pdf
Materiál: 23.4. Plán činnosti Výboru pro zemědělství a venkov na rok 2022
Příloha: bod 23.4 priloha 1.pdf
Materiál: 23.5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za II. pololetí roku 2021
Příloha: bod 23.8 priloha 1.pdf
Materiál: 23.6. Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 23.7. Plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2022
Příloha: bod 23.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.7 priloha 2.pdf
Materiál: 23.8. Výbor pro životní prostředí ZÚK - Informace o činnosti za rok 2021, termíny zasedání a plán činnosti pro rok 2022
Příloha: bod 23.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 23.8 priloha 3.pdf
Materiál: 23.9. Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje – hodnocení činnosti za rok 2021, plán práce pro rok 2022
Příloha: Bod 23.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 23.3 priloha 2.pdf

24. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

25. Závěr

Materiál: Není písemný podklad