3. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 25.01.2021


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje - KH

Materiál: 06.1. Změny v rámci poskytnutých dotací - Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2019
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 6.pdf

07. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – LP

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – Ostatní

Materiál: 09.1. Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. - Staženo z programu

10. Blok Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA , 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 10.1. Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Příloha: Bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Materiál: 10.2. Dotační program „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 2.pdf
Materiál: 10.3. Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – aktualizace č. 1.
Příloha: bod 10.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha 4.pdf
Materiál: 10.4. Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 10.4 priloha 1.pdf
Materiál: 10.5. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje

11. Blok PaedDr. Jiřího Kulhánka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 11.1. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – vyrovnávací platba pro rok 2021
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 3.pdf
Materiál: 11.2. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 7.pdf
Materiál: 11.3. Závěrečná zpráva - Informace o využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Příloha: Bod 11.3 priloha 1.pdf

12. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - CR a Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje RR

Materiál: 12.1. Projekt „Domov "Bez zámků" Tuchořice - Výstavba nového objektu​“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Příloha: Bod 12.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 12.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 12.1 priloha 3.pdf

13. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - KP

Materiál: 13.1. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – dodatky ke smlouvám
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 4.pdf
Materiál: 13.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 3.pdf

14. Blok Ing. Radima Laibla, člena Rady Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 14.1. Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.1 priloha 3.pdf

15. Blok Ing. Jindry Zalabákové, členky Rady Ústeckého kraje - SMT

Materiál: 15.1. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast školství
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 4.pdf
Materiál: 15.2. Podpora hokeje a fotbalu – žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 2.pdf

16. Blok JUDr. Marka Hrabáče, člena Rady Ústeckého kraje - DS

Materiál: Není písemný podklad

17. Blok Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Rady Ústeckého kraje - ŽP

Materiál: 17.1. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Vrbice
Příloha: Bod 17.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 6.pdf
Materiál: 17.2. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Kyškovice
Příloha: Bod 17.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.2 priloha 3.pdf
Materiál: 17.3. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Veselé
Příloha: Bod 17.3 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.3 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.3 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.3 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.3 priloha 5.pdf
Materiál: 17.4. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Domoušice
Příloha: Bod 17.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.4 priloha 3.pdf
Materiál: 17.5. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Žalany
Příloha: Bod 17.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 17.5 priloha 6.pdf
Materiál: 17.6. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Klapý
Příloha: Bod 17.6 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.6 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.6 priloha 3.pdf
Materiál: 17.7. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Štětí
Příloha: Bod 17.7 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.7 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.7 priloha 3.pdf
Materiál: 17.8. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Holedeč
Příloha: Bod 17.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.8 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.8 priloha 3.pdf
Materiál: 17.9. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Patokryje
Příloha: Bod 17.9 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.9 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.9 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.9 priloha 4.pdf
Materiál: 17.10. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Srbice
Příloha: Bod 17.10 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.10 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.10 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.10 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.10 priloha 5.pdf
Materiál: 17.11. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Košťany
Příloha: Bod 17.11 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.11 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.11 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.11 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.11 priloha 5.pdf
Materiál: 17.12. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Úštěk
Příloha: Bod 17.12 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.12 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.12 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.12 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 17.12 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 17.12 priloha 6.pdf
Materiál: 17.13. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Pnětluky
Příloha: Bod 17.13 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.13 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.13 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 17.13 priloha 4.pdf
Materiál: 17.14. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva – obec Nezabylice
Příloha: bod 17.14 příloha 1.pdf
Příloha: bod 17.14 příloha 2.pdf
Příloha: bod 17.14 příloha 3.pdf
Materiál: 17.15. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva – ukončení administrace žádosti obce Droužkovice
Materiál: 17.16. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – změna projektu a závazného ukazatele obce Líšťany
Příloha: bod 17.16 příloha 1.pdf
Příloha: bod 17.16 příloha 2.pdf
Materiál: 17.17. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – změna projektu a závazného ukazatele obce Chodouny
Příloha: bod 17.17 příloha 1.pdf
Příloha: bod 17.17 příloha 2.pdf
Materiál: 17.18. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva – změna smluvního ujednání žadatele Služby města Vejprty
Příloha: bod 17.18 příloha 1.pdf
Příloha: bod 17.18 příloha 2.pdf
Materiál: 17.19. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva – změna smluvního ujednání obce Libotenice
Příloha: bod 17.19 příloha 1.pdf
Příloha: bod 17.19 příloha 2.pdf
Materiál: 17.20. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Hřivice
Příloha: Bod 17.20 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 17.20 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 17.20 priloha 3.pdf
Materiál: 17.21. Aktualizace č. 53 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – Město Klášterec nad Ohří
Příloha: bod 17.21 priloha 1.pdf
Materiál: 17.22. Aktualizace č. 54 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – Obec Malšovice
Příloha: bod 17.22 priloha 1.pdf

18. Blok Ing. Jana Růžičky, člena Rady Ústeckého kraje - EK

Materiál: 18.1. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021
Příloha: Bod 18. 1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 4 .pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 9.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 10.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 11.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 12.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 13.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 14.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 15.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 16.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 17.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 18.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 19.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 20.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 21.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 22.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 23.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 24.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 25.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 26.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 27.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 28.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 29.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 30.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 31.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 32.pdf
Příloha: Bod 18. 1 priloha 33.pdf

19. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 19.1. Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace
Příloha: bod 19.1 priloha 1.pdf

20. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: Není písemný podklad

21. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckoho kraje - ZEM a RV

Materiál: 21.1. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 - výzva pro rok 2021
Příloha: bod 21.1 příloha 1.pdf
Materiál: 21.2. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – výzva pro rok 2021
Příloha: bod 21.2 příloha 1.pdf

22. Různé

Materiál: Není písemný podklad

23. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 23.1. Statut Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2020-2024
Příloha: bod 23.1 priloha 1.pdf
Materiál: 23.2. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2021
Příloha: bod 23.2 priloha 1.pdf
Materiál: 23.3. Statut Finančního výboru ZÚK a plán práce na 1. pololetí 2021
Příloha: bod 23.3 priloha1.pdf
Příloha: bod 23.3 priloha2.pdf
Materiál: 23.4. Plán činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje na období roku 2020 – 2024
Příloha: bod 23.4 priloha 1.pdf
Materiál: 23.5. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí roku 2021
Příloha: bod 23.5 priloha 1.pdf
Materiál: 23.6. Harmonogram zasedání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2021
Příloha: bod 23.6 priloha 1.pdf
Materiál: 23.7. Statut Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 23.7 priloha 1.pdf
Materiál: 23.8. Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje pro VI. volební období 2020 – 2024
Příloha: bod 23.8 priloha 1.pdf
Materiál: 23.9. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí roku 2021
Příloha: bod 23.9 priloha 1.pdf
Materiál: 23.10. Výbor pro životní prostředí ZUK – přehled činnosti za rok 2020, plán činnosti na rok 2021
Příloha: bod 23.10 příloha č. 1.pdf
Příloha: bod 23.10 příloha č. 2.pdf
Příloha: bod 23.10 příloha č. 3.pdf
Materiál: 23.11. Statut Výboru pro životní prostředí ZUK
Příloha: bod 23.11 příloha č. 1.pdf
Materiál: 23.12. Výbor pro zemědělství a venkov ZÚK – statut, plán činnosti, termíny jednání a zápis z jednání
Příloha: bod 23.12 příloha 1.pdf
Příloha: bod 23.12 příloha 2.pdf
Příloha: bod 23.12 příloha 3.pdf
Příloha: bod 23.12 příloha 4.pdf
Materiál: 23.13. Plán práce jednání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje na I. pololetí roku 2021 - Staženo z programu
Materiál: 23.14. Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje - plán práce pro 1. pololetí 2021, Statut výboru - Staženo z programu
Materiál: 23.15. Plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2021
Příloha: bod 23.15 priloha 1.pdf
Příloha: bod 23.15 priloha 2.pdf

24. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

25. Závěr

Materiál: Není písemný podklad