17. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 28.01.2019


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: 06.1. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 18/SML1635/SOPD/KH – změna závazného ukazatele
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: 08.1. Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 4.pdf

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: 09.1. 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (3aZÚR ÚK)
Příloha: Bod 9.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 9.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 10.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 11.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 12.pdf

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: Není písemný podklad

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 11.1. Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 - podání žádosti o podporu
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 2.pdf
Materiál: 11.2. Aktualizace Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
Příloha: Bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.2 priloha 4.pdf
Materiál: 11.3. Město Varnsdorf – žádost o vydání souhlasného stanoviska
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.3 priloha 2.pdf
Materiál: 11.4. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 11.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.4 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 11.4 priloha 4.pdf
Materiál: 11.5. Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 - porušení rozpočtové kázně u některých poskytovatelů sociálních služeb - Staženo z programu

12. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

13. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 13.1. Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajskou zdravotní, a.s.
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf

14. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – SPRP

Materiál: 14.1. Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – schválení projektového záměru
Příloha: Bod 14.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 14.1 priloha 2.pdf

15. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: Není písemný podklad

16. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: Není písemný podklad

17. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 17.1. Aktualizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje
Příloha: bod 17.1 priloha 1.pdf

18. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: 18.1. Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 – rozdělení dotací
Příloha: bod 18.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.1 priloha 3.pdf
Materiál: 18.2. Zajištění výkonu regionálních funkcí na rok 2019
Příloha: Bod 18.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 18.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 18.2 priloha 3.pdf
Materiál: 18.3. Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - Severočeské divadlo s.r.o.
Příloha: bod 18.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 18.3 priloha 2.pdf

19. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: 19.1. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 - Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci
Příloha: bod 19.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.1 priloha 2.pdf
Materiál: 19.2. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 - Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci
Příloha: bod 19.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 19.2 priloha 3.pdf
Materiál: 19.3. Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 - Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci
Příloha: bod 19.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.3 priloha 2.pdf
Materiál: 19.4. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 - Neposkytnutí dotací
Příloha: bod 19.4 priloha 1.pdf
Materiál: 19.5. Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 - Neposkytnutí dotací
Příloha: bod 19.5 priloha 1.pdf
Materiál: 19.6. Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018-2025 – Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci
Příloha: bod 19.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 19.6 priloha 2.pdf

20. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: Není písemný podklad

21. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: Není písemný podklad

22. Různé

Materiál: Není písemný podklad

23. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

25. Závěr

Materiál: Není písemný podklad