5. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 22.03.2021


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje - KH

Materiál: Není písemný podklad

07. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – LP

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – Ostatní

Materiál: 09.1. Vysokorychlostní trať (VRT) na území Ústeckého kraje - informace o přípravě
Příloha: Bod 9.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 9.1 priloha 3.pdf

10. Blok Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA , 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: Není písemný podklad

11. Blok PaedDr. Jiřího Kulhánka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: Není písemný podklad

12. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - CR

Materiál: Není písemný podklad

13. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - KP

Materiál: Není písemný podklad

14. Blok Ing. Radima Laibla, člena Rady Ústeckého kraje - ZD

Materiál: Není písemný podklad

15. Blok Blok Ing. Jindry Zalabákové, členky Rady Ústeckého kraje - SMT

Materiál: Není písemný podklad

16. Blok JUDr. Marka Hrabáče, člena Rady Ústeckého kraje - DS

Materiál: Není písemný podklad

17. Blok Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Rady Ústeckého kraje - ŽP

Materiál: Není písemný podklad

18. Blok Ing. Jana Růžičky, člena Rady Ústeckého kraje - EK

Materiál: Není písemný podklad

19. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: Není písemný podklad

21. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - ZEM a RV

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - RR

Materiál: Není písemný podklad

23. Různé

Materiál: 23.1. Spravedlivá transformace Ústeckého kraje
Materiál: 23.2. Zpráva o činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje, prezentace činnosti

24. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

25. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

26. Závěr

Materiál: Není písemný podklad