9. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 11.12.2017


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost pro rok 2018.
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Materiál: 06.2. SPZ Triangle – prodej plochy „L“ o výměře 40,12 ha potenciálnímu investorovi
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 9.pdf
Materiál: 06.3. Schválení Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Autonomní oblastí Vojvodina
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Materiál: 06.4. Dotační program „Program 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“ – vyhlášení
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 4.pdf
Materiál: 06.5. Poskytnutí finančních dotací
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf
Materiál: 06.6. Peněžité dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na rok 2018
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 2.pdf
Materiál: 06.7. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2018
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 2.pdf
Materiál: 06.8. Podpora legislativní iniciativy Pardubického kraje
Příloha: bod 6.8 priloha 1.pdf

07. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - EK

Materiál: 07.1. Smlouva o úvěru 2017 – 2021
Příloha: bod 7.1 příloha 1.pdf
Materiál: 07.2. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018
Příloha: bod 7.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 4.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 5.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 7.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 8.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 9.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 10.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 11.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 12.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 13.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 14.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 15.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 16.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 17.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 18.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 19.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 20.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 21.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 22.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 23.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 24.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 25.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 26.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 27.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 28.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 29.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 30.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 31.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 32.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 33.pdf
Materiál: 07.3. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3 ZÚK/2017
Příloha: bod 7.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 2.pdf

08. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 08.1. Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Materiál: 08.2. Informace o plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018
Příloha: bod 8.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 2.pdf
Materiál: 08.3. Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017
Příloha: Bod 8.3 priloha 1.pdf
Materiál: 08.4. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: bod 8.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 8.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 9.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 10.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 11.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 12.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 13.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 14.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 15.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 16.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 17.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 18.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 19.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 20.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 21.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 22.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 23.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 24.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 25.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 26.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 27.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 28.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 29.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 30.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 31.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 32.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 33.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 34.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 35.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 36.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 37.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 38.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 39.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 40.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 41.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 42.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 43.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 44.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 45.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 46.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 47.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 48.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 49.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 50.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 51.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 52.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 53.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 54.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 55.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 56.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 57.pdf
Materiál: 08.5. Rozdělení vrácených finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“
Příloha: bod 8.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.5 priloha 2.pdf
Materiál: 08.6. Rozdělení zůstatku finančních prostředků z dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program“
Příloha: bod 8.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.6 priloha 4.pdf
Materiál: 08.7. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – dofinancování mzdových nákladů
Příloha: bod 8.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 3.pdf
Materiál: 08.8. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“
Příloha: Bod 8. 8 priloha 1.pdf
Materiál: 08.9. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018 včetně sítí sociálních služeb Ústeckého kraje a revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
Příloha: bod 8.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 8.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 9.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 10.pdf
Materiál: 08.10. Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – prominutí penále
Příloha: Bod 8.10 priloha 1.pdf
Materiál: 08.11. Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Příloha: bod 8.11 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.11 priloha 2.pdf

09. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: 09.1. Zpráva o činnosti náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

10. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 10.1. Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Příloha: bod 10.1 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha3 .pdf
Materiál: 10.2. Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2018
Příloha: bod 10.2 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha2.pdf
Materiál: 10.3. Dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018" - vyhlášení
Příloha: bod 10.3 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha2.pdf
Materiál: 10.4. Dotační program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" - vyhlášení 2018
Příloha: bod 10.4 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha2.pdf
Materiál: 10.5. Dotační program "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017" - schválení dodatku ke smlouvě
Příloha: bod 10.5 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha4.pdf
Materiál: 10.6. "Dotační program Ústeckého kraje - stabilizace vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků" - vyhodnocení
Příloha: bod 10.6 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.6 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.6 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.6 priloha4.pdf
Materiál: 10.7. Zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2017 - dodatek ke smlouvě
Příloha: bod 10.7 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.7 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.7 priloha3.pdf
Materiál: 10.8. Návrh zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2018
Příloha: bod 10.8 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.8 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.8 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.8 priloha4.pdf
Příloha: bod 10.8 priloha5.pdf

11. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 2.pdf
Materiál: 11.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.2 priloha 2.pdf
Materiál: 11.3. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.4. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.5. Dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje” – schválení dotací
Příloha: Bod 11.5 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.5 priloha 2.pdf
Materiál: 11.6. Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje
Příloha: Bod 11.6 Priloha 1.pdf
Příloha: Bod 11.6 Priloha 2.pdf
Příloha: Bod 11.6 Priloha 3.pdf
Materiál: 11.7. Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“
Příloha: bod 11.7 priloha 1.pdf

12. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Libereckým krajem
Příloha: Bod 12.1 priloha 1.pdf
Materiál: 12.2. Smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Středočeským krajem - Staženo z programu
Materiál: 12.3. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 12.3 priloha 1.pdf
Materiál: 12.4. Zrušení usnesení č. 25/13/2002 ve znění usnesení č. 98/20Z/2010

13. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. Dotační program „Sport 2018“
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 5.pdf
Materiál: 13.2. Dotační program „Volný čas 2018“
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 4.pdf
Materiál: 13.3. Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 4.pdf
Materiál: 13.4. Dotační program „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Materiál: 13.5. Strategický dokument „Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 až 2028
Příloha: bod 13.5 priloha 1.pdf

14. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování výdajů souvisejících s ukončováním ROP Severozápad v roce 2018
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.1 priloha 2.pdf
Materiál: 14.2. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Materiál: 14.3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádost o výjimku obec Žalhostice
Materiál: 14.4. Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Materiál: 14.5. Dotační program Inovační vouchery Ústeckého kraje 2018
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf
Materiál: 14.6. Fond rozvoje Ústeckého kraje – aktualizace zásad
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf

15. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - KP

Materiál: 15.1. Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. pro rok 2018, financované z institucionální podpory výzkumu a vývoje Ústeckého kraje
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 4.pdf
Materiál: 15.2. Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 2.pdf
Materiál: 15.3. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 8.pdf
Materiál: 15.4. Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018 – schválení a vyhlášení programu
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf
Materiál: 15.5. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 – schválení a vyhlášení programu
Příloha: bod 15.5 priloha 1.pdf
Materiál: 15.6. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 – schválení a vyhlášení programu.
Příloha: Bod 15.6 priloha 1.pdf
Materiál: 15.7. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – schválení a vyhlášení programu
Příloha: Bod 15.7 priloha 1.pdf
Materiál: 15.8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML1374-KP ze dne 27. 6. 2017
Příloha: Bod 15.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 15.8 priloha 2.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - ZPZ

Materiál: 16.1. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – odstoupení od smlouvy
Materiál: 16.2. Aktualizace Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 – 2020
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf
Materiál: 16.3. Schválení Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje, schválení zásad fondu
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Materiál: 16.4. Schválení Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf
Materiál: 16.5. Fond vodního hospodářství ÚK – změny smluvních ujednání
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 2.pdf
Materiál: 16.6. Fond vodního hospodářství ÚK – poskytnutí dotací
Příloha: bod 16.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.6 priloha 2.pdf

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 17.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 17.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 1.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 1.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 1.3.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: 18.1. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I.
Příloha: Bod 18.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 18.1 priloha 5.pdf
Materiál: 18.2. Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč
Příloha: Bod 18.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 18.2 priloha 2.pdf

19. Různé

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 20.1. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2018
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Materiál: 20.2. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2018
Příloha: bod 20.2 příloha 1.pdf
Materiál: 20.3. Vyhodnocení činnosti Výboru pro zdravotnictví ZÚK za rok 2017
Příloha: bod 20.3 priloha1.pdf
Materiál: 20.4. Návrh plánu práce vč. kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pol. roku 2018
Příloha: bod 20.4 priloha 1.pdf
Materiál: 20.5. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova - zápisy ze zasedání
Příloha: bod 20.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 20.5 priloha 3.pdf

21. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

22. Závěr

Materiál: Není písemný podklad