8. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 12.07.2021


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

06. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje - KH

Materiál: 06.1. Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje - humanitární pomoc pro obce Jihomoravského kraje a obce v Ústeckém kraji na odstraňování následků živelné události

07. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – LP

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje – Ostatní

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA , 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje - ŽP

Materiál: Není písemný podklad

11. Blok PaedDr. Jiřího Kulhánka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: Není písemný podklad

12. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - CR

Materiál: Není písemný podklad

13. Blok Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - KP

Materiál: Není písemný podklad

14. Blok Ing. Radima Laibla, člena Rady Ústeckého kraje - ZD

Materiál: Není písemný podklad

15. Blok Blok Ing. Jindry Zalabákové, členky Rady Ústeckého kraje - SMT

Materiál: Není písemný podklad

16. Blok JUDr. Marka Hrabáče, člena Rady Ústeckého kraje - DS

Materiál: Není písemný podklad

17. Blok Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Rady Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: Není písemný podklad

18. Blok Ing. Jana Růžičky, člena Rady Ústeckého kraje - EK

Materiál: Není písemný podklad

19. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: Není písemný podklad

21. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - ZEM a RV

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje - RR

Materiál: Není písemný podklad

23. Různé

Materiál: Není písemný podklad

24. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

25. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

26. Závěr

Materiál: Není písemný podklad