6. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 26.06.2017


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2_příloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2_příloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 5.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Zhodnocení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Materiál: 06.2. Žádost o poskytnutí dotace v rámci spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 příloha 2.pdf
Materiál: 06.3. SPZ Triangle – úprava návrhu rezervační smlouvy se spol. Strebl Green Carbon s.r.o.
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 6.3 priloha 8.pdf
Materiál: 06.4. 4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Ústeckého kraje
Příloha: BOD_6.4_PRILOHA_1.pdf
Příloha: BOD_6.4_PRILOHA_2.pdf
Materiál: 06.5. Poskytnutí individuálních finančních dotací
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.5 priloha 2.pdf

07. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 07.1. Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2016
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 4.pdf
Materiál: 07.2. Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022
Příloha: bod 7.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.2 prilohy 2 - 5.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 6.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 7.pdf
Materiál: 07.3. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
Příloha: bod 7.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 4.pdf
Materiál: 07.4. Smlouva o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 -2020
Příloha: bod 7.4 příloha č. 1.pdf
Materiál: 07.5. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program“ – vyhlášení
Příloha: bod 7.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.5 priloha 4.pdf
Příloha: bod 7.5 priloha 5.pdf
Příloha: bod 7.5 priloha 6.pdf
Příloha: bod 7.5 priloha 7.pdf
Příloha: bod 7.5 priloha 8.pdf
Příloha: bod 7.5 priloha 9.pdf
Příloha: bod 7.5 priloha 10.pdf
Materiál: 07.6. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“ – vyhlášení
Příloha: bod 7.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.6 priloha 4.pdf
Příloha: bod 7.6 priloha 5.pdf
Příloha: bod 7.6 priloha 6.pdf
Příloha: bod 7.6 priloha 7.pdf
Příloha: bod 7.6 priloha 8.pdf
Materiál: 07.7. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“ – vyhlášení
Příloha: Bod 7.7 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.7 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 7.7 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 7.7 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 7.7 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 7.7 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 7.7 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 7.7 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 7.7 priloha 9.pdf
Materiál: 07.8. Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“ – vyhlášení
Příloha: Bod 7.8 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.8 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 7.8 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 7.8 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 7.8 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 7.8 priloha 6.pdf
Materiál: 07.9. Rozdělení vrácených finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“
Příloha: Bod 7.9 priloha 1.pdf
Materiál: 07.10. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2018, včetně Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
Příloha: Bod 7.10 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.10 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 7.10 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 7.10 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 7.10 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 7.10 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 7.10 priloha 7.pdf
Materiál: 07.11. Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce 2017“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 7.11 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.11 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 7.11 priloha 3.pdf
Materiál: 07.12. Vyjádření k projektu „Stavební úpravy objektu č. p. 271, K. Čapka“ v Krupce
Příloha: Bod 7.12 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.12 priloha 2.pdf
Materiál: 07.13. Vyhodnocení Strategií prevence kriminality na území Ústeckého kraje
Příloha: Bod 7.13 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.13 priloha 2.pdf
Materiál: 07.14. Informace o možnosti využití objektu v ulici Dvořákova 722, Kadaň
Příloha: Bod 7.14 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.14 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 7.14 priloha 3.pdf
Materiál: 07.15. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: Bod 7.15 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.15 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 7.15 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 7.15 priloha 4.pdf
Materiál: 07.16. Vyjádření k projektu „Chráněné bydlení Slunečnice“
Příloha: Bod 7.16 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.16 priloha 2.pdf
Materiál: 07.17. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ – vyhlášení mimořádného termínu
Příloha: Bod 7.17 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 7.17 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 7.17 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 7.17 priloha 4.pdf

08. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 09.1. Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Příloha: bod 9.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 4.pdf
Příloha: bod 9.1 priloha 5.pdf
Materiál: 09.2. Pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu – Krajská zdravotní, a.s. – změna pověření - DOPLNĚNÍ
Příloha: bod 9.2 priloha1.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha2.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha3.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha4.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha5.pdf
Příloha: bod 9.2 priloha6.pdf
Materiál: 09.3. Návrh postupu realizace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji
Příloha: bod 9.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 9.3 priloha 6.pdf
Materiál: 09.4. Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2017“ – vyhodnocení
Příloha: bod 9.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.4 priloha 4.pdf
Materiál: 09.5. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ – vyhodnocení
Příloha: bod 9.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.5 priloha 3.pdf
Materiál: 09.6. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2017, lhůta I. a II.
Příloha: bod 9.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 9.6 priloha 4.pdf
Materiál: 09.7. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví
Příloha: bod 9.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 9.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 9.7 priloha 3.pdf
Materiál: 09.8. Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)-2. Výzva Ústeckého kraje – poskytnutí dotace
Materiál: 09.9. Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Materiál: 09.10. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – aktualizace
Příloha: Bod 9.10 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.10 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 9.10 priloha 3.pdf
Materiál: 09.11. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 09.12. Výkon členských práv sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Příloha: Bod 9.12 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 9.12 priloha 2.pdf

10. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 10.1. Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově a v Klášterci nad Ohří
Příloha: Bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 10.1 priloha 2.pdf
Materiál: 10.2. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 10.2 priloha 1.pdf
Materiál: 10.3. Smlouva o používání přechodového tarifu mezi Dopravními svazy Horní Polabí a Ústeckým krajem
Příloha: Bod 10.3. priloha 1.pdf
Materiál: 10.4. Zřízení příspěvkové organizace pro zajištění autobusové dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji
Příloha: Bod 10.4 priloha 1.pdf

11. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 11.1. Dotační program „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018“
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Materiál: 11.2. Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018“
Příloha: bod 11.2 priloha 1.pdf
Materiál: 11.3. Dotační program „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“
Příloha: bod 11.3 priloha 1.pdf
Materiál: 11.4. Nové dotační programy - schválení smluv
Příloha: bod 11.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.4 priloha 3.pdf
Materiál: 11.5. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast školství
Příloha: bod 11.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.5 priloha 4.pdf
Materiál: 11.6. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 11.6 priloha 1.pdf
Materiál: 11.7. Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 14. ročníku programu od akademického roku 2017/2018
Příloha: bod 11.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.7 priloha 2.pdf
Materiál: 11.8. Dotační program Sport 2017 – rozdělení dotací z přebytku hospodaření z roku 2016
Příloha: bod 11.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.8 priloha 2.pdf

12. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Rámcová smlouva o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
Materiál: 12.2. Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 – schválení dotace
Materiál: 12.3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádost o výjimku

13. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
Příloha: Bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 5.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 6.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 7.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 8.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 9.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 10.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 11.pdf
Příloha: Bod 13.1 priloha 12.pdf
Materiál: 13.2. Přijetí daru - umělecké sbírky – dodatek ke smlouvě
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.2 priloha 3.pdf
Materiál: 13.3. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.3 priloha 5.pdf
Materiál: 13.4. Fond vodního hospodářství ÚK – úprava smluvního ujednání
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Materiál: 13.5. Aktualizace č. 35 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)
Příloha: bod 13.5 priloha 1.pdf

14. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I
Příloha: Bod 14.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 14.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 14.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 14.1 priloha 4.pdf
Materiál: 14.2. Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 – 2020
Příloha: Bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 14.2 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 14.2 priloha 3.pdf
Materiál: 14.3. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 14.3 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.6.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.7.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.8.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.9.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 7.4.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.2.pdf
Příloha: Bod 14.3. priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.7.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.8.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.4.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 7.5.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 7.6.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 6.5.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 6.6.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 9.2.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.3.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.4.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.5.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.6.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.7.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.8.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.9.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.10.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.11.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.12.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.13.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.14.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.15.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.16.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 8.2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.9.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.10.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.11.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.12.pdf
Příloha: Bod 14.3 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.5.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.6.pdf
Příloha: Bod 14.3. priloha 10.4.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 5.5.pdf
Materiál: 14.4. Projednání investičního záměru s investičními výdaji nad 50 mil. Kč – SPZ Triangle –výstavba nové požární stanice
Příloha: Bod 14.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 14.4 priloha 2.pdf

15. Různé

Materiál: Není písemný podklad

16. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 16.1. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova – zápisy ze zasedání
Příloha: 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: 16.1 priloha 2.pdf
Příloha: 16.1 priloha 3.pdf
Příloha: 16.1 priloha 4.pdf
Materiál: 16.2. Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pol. roku 2017
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Materiál: 16.3. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2017 (V. volební období)
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Materiál: 16.4. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí roku 2017
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf

17. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

18. Závěr

Materiál: Není písemný podklad