23. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 23.09.2019


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – KH

Materiál: Není písemný podklad

07. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – LP

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – INF

Materiál: Není písemný podklad

09. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka – Ostatní

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje – EK

Materiál: Není písemný podklad

11. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA , DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: Není písemný podklad

12. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: Není písemný podklad

13. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje – DS

Materiál: Není písemný podklad

14. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SMT

Materiál: Není písemný podklad

15. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje - RR

Materiál: 15.1. Finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – destinační agentury - Staženo z programu

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – KP

Materiál: Není písemný podklad

17. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje – ZPZ

Materiál: Není písemný podklad

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – MAJ

Materiál: Není písemný podklad

19. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje – INV

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje - SV

Materiál: 20.1. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ - vyhodnocení mimořádného termínu
Příloha: Bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 20.1 priloha 5.pdf
Materiál: 20.2. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ - vyhlášení
Příloha: bod 20.2 priloha 1.pdf

21. Různé

Materiál: Není písemný podklad

22. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

23. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

24. Závěr

Materiál: Není písemný podklad