15. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 22.10.2018


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf
Materiál: 05.5. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML3564-SoPD/ZD uzavřené dne 25. 6. 2018 - Krajská zdravotní, a.s.
Příloha: bod 5.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.5 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.5 priloha 5.pdf
Materiál: 05.6. Financování nových služeb obecného hospodářského zájmu zajišťovaných společností Krajská zdravotní, a.s.
Příloha: bod 5.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.6 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.6 priloha 4.pdf
Příloha: bod 5.6 priloha 5.pdf
Příloha: bod 5.6 priloha 6.pdf
Příloha: bod 5.6 priloha 7.pdf
Příloha: bod 5.6 priloha 8.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Materiál: 06.2. Změna pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje - Staženo z programu
Materiál: 06.3. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 6.3 priloha 1.pdf
Materiál: 06.4. SPZ Triangle – uzavření kupní smlouvy se společností Nexen Tire Europe s.r.o.
Příloha: bod 6.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 6.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 7.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 8.pdf
Příloha: bod 6.4 priloha 9.pdf
Materiál: 06.5. SPZ Triangle - Změna č. 9 zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: SPZ Triangle, příspěvková organizace
Příloha: bod 6.5 priloha 1.pdf

07. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA,DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - EO

Materiál: 07.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13 RÚK,ZÚK/2018
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.1 priloha 3.pdf

08. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 08.1. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Materiál: 08.2. Korekce vyrovnávací platby poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: bod 8.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 2.pdf
Materiál: 08.3. Individuální dofinancování sociálních služeb
Příloha: bod 8.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 8.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 9.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 10.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 11.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 12.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 13.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 14.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 15.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 16.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 17.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 18.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 19.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 20.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 21.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 22.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 23.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 24.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 25.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 26.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 27.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 28.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 29.pdf
Materiál: 08.4. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ – vyhodnocení
Příloha: bod 8.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.4 priloha 5.pdf
Materiál: 08.5. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019“ – vyhodnocení
Příloha: bod 8.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.5 priloha 4.pdf
Materiál: 08.6. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 8.6 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.6 priloha 2.pdf
Materiál: 08.7. Domov Sněžník, z.ú. – žádost o podporu a vydání budoucího příslibu k poskytování sociálních služeb
Příloha: bod 8.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 7.pdf

09. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: Není písemný podklad

11. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.1 priloha c. 1.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha c. 2.pdf
Materiál: 11.2. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje

12. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf

13. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“ - výsledky soutěže
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 3.pdf

14. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Změna subjektu ECRN
Příloha: bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Pilotní dotační program Podpora komunitního života na venkově – zásady programu
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.2 priloha 4.pdf
Materiál: 14.3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Materiál: 14.4. Uzavření dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na národní produkt „Pískovcová skalní města v České republice“
Příloha: bod 14.4 priloha 1.pdf
Materiál: 14.5. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na dofinancování závazků příjemcům dotací
Příloha: bod 14.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.5 priloha 2.pdf
Materiál: 14.6. Poskytnutí dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2019
Příloha: bod 14.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.6 priloha 3.pdf

15. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - KP

Materiál: 15.1. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2735/SoPD/KP a dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2769/SoPD/KP
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 4.pdf
Materiál: 15.2. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2805/SoPD/KP
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.2 priloha 2.pdf
Materiál: 15.3. Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Materiál: 15.4. Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 – rozdělení dotací
Příloha: Bod 15.4 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 15.4 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 15.4 priloha 3.pdf
Materiál: 15.5. Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti kultury
Příloha: Bod 15.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.5 priloha 3.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - ZPZ

Materiál: 16.1. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - změna rozpočtu
Příloha: bod 16.1 - priloha 1.pdf
Materiál: 16.2. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 1. výzva – změna smluvních ujednání
Příloha: bod 14.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 14.3 priloha 4.pdf
Materiál: 16.3. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 16.3_priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.3_priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.3_priloha 3.pdf
Materiál: 16.4. Aktualizace č. 42 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) Podbořany – Buškovice
Příloha: bod 16.4 priloha 1.pdf

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 17.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 17.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 1.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 1.2.pdf
Materiál: 17.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: 18.1. Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč
Příloha: bod 18.1 priloha 1.pdf

19. Různé

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 20.1. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje – Informace o činnosti
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.1 priloha 2.pdf

21. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

22. Závěr

Materiál: Není písemný podklad