13. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 25.06.2018


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Příloha: bod 5.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.2 priloha 2.pdf
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 5.3 priloha 4.pdf
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Příloha: bod 5.4 priloha 1.pdf

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Cena hejtmana Ústeckého kraje 2017
Příloha: bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.1 priloha 3.pdf
Materiál: 06.2. Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok 2018
Příloha: bod 6.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.2 priloha 2.pdf
Materiál: 06.3. Zpráva o stavu požární ochrany v Ústeckém kraji za rok 2017
Příloha: bod 6.3 priloha c. 1.pdf
Materiál: 06.4. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2017 ve srovnání se stejným obdobím roku 2016
Příloha: bod 6.4priloha c. 1.pdf
Materiál: 06.5. Revokace části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 009/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018
Příloha: bod 4.3 priloha 1.pdf
Materiál: 06.6. Změna Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
Příloha: bod 6.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.6 priloha 3.pdf
Materiál: 06.7. Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje – odbor kancelář hejtmana
Příloha: bod 6.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.7 priloha 3.pdf
Materiál: 06.8. Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Příloha: bod 6.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 6.8 priloha 4.pdf
Materiál: 06.9. Poskytnutí individuálních finančních dotací městu Terezín
Příloha: bod 4.12 priloha 1.pdf
Materiál: 06.10. Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příloha: bod 6.10 priloha 1.pdf
Příloha: bod 6.10 priloha 2.pdf
Materiál: 06.11. Návrh oprávněného investora (NET4GAS, s.r.o.) na pořízení dílčí aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) zkráceným postupem
Příloha: BOD 4.11 PRILOHA 1.pdf
Příloha: BOD 4.11 PRILOHA 2.pdf
Příloha: BOD 4.11 PRILOHA 3.pdf
Příloha: BOD 4.11 PRILOHA 4.pdf
Příloha: BOD 4.11 PRILOHA 5.pdf

07. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - EO

Materiál: 07.1. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8 RÚK,ZÚK/2018 a příděl z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 7.1 priloha 1.pdf
Materiál: 07.2. Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2017
Příloha: bod 7.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.2 priloha 4.pdf
Materiál: 07.3. Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023
Příloha: bod 7.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 4.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 5.pdf
Příloha: bod 7.3 priloha 6.pdf
Materiál: 07.4. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
Příloha: bod 7.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 7.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 7.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 7.4 priloha 4.pdf

08. Blok PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 08.1. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
Příloha: bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.1 priloha 3.pdf
Materiál: 08.2. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhodnocení 2. mimořádného termínu
Materiál: 08.3. Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ – vyhodnocení
Příloha: bod 8.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.3 priloha 3.pdf
Materiál: 08.4. Rozdělení vrácených finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“
Příloha: bod 8.4 příloha 1.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 2.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 3.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 4.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 5.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 6.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 7.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 8.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 9.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 10.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 11.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 12.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 13.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 14.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 15.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 16.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 17.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 18.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 19.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 20.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 21.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 22.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 23.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 24.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 25.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 26.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 27.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 28.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 29.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 30.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 31.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 32.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 33.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 34.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 35.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 36.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 37.pdf
Příloha: bod 8.4 příloha 38.pdf
Materiál: 08.5. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Příloha: bod 8.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.5 priloha 4.pdf
Materiál: 08.6. Agentura „NADĚJE“ – odejmutí dotace
Příloha: bod 8.6 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.6 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.6 priloha 3.pdf
Materiál: 08.7. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ – vyhlášení
Příloha: bod 8.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 8.pdf
Příloha: bod 8.7 priloha 9.pdf
Materiál: 08.8. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 - malý dotační program“ – vyhlášení
Příloha: bod 8.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 8.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 9.pdf
Příloha: bod 8.8 priloha 10.pdf
Materiál: 08.9. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019“ – vyhlášení
Příloha: bod 8.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.9 priloha 8.pdf
Materiál: 08.10. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019, včetně Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018, revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
Příloha: bod 8.10 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.10 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.10 priloha 3.pdf
Příloha: bod 8.10 priloha 4.pdf
Příloha: bod 8.10 priloha 5.pdf
Příloha: bod 8.10 priloha 6.pdf
Příloha: bod 8.10 priloha 7.pdf
Příloha: bod 8.10 priloha 8.pdf
Materiál: 08.11. Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020
Příloha: bod 8.11 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.11 priloha 2.pdf
Materiál: 08.12. Možnost využití objektu bývalé ozdravovny v Jetřichovicích
Příloha: bod 8.12 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.12 priloha 2.pdf

09. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 10.1. Krajská zdravotní, a.s. – schválení výsledné kalkulace výše Vyrovnávací platby pro rok 2017
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 3.pdf
Materiál: 10.2. Krajská zdravotní, a.s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2018
Příloha: bod 10.2 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.2 priloha 3.pdf
Materiál: 10.3. Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2018, II. lhůta
Příloha: bod 10.3 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha2.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha3.pdf
Příloha: bod 10.3 priloha4.pdf
Materiál: 10.4. Výkon zřizovatelské funkce k příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
Příloha: bod 10.4 priloha1.pdf
Příloha: bod 10.4 priloha2.pdf
Materiál: 10.5. Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ – schválení dodatku ke smlouvě
Příloha: bod 10.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.5 priloha 4.pdf

11. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha: bod 11.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 11.1 priloha 4.pdf
Materiál: 11.2. Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.3. Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Materiál: 11.4. Výkon členských práv - Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
Příloha: Bod 11.4 priloha c. 1.pdf

12. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 12.1. Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Příloha: bod 12.1 priloha 1.pdf
Materiál: 12.2. Uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti se statutárním městem Děčín a městem Bílina
Příloha: bod 12.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 12.2 priloha 2.pdf

13. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: 13.1. Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 15. ročníku programu od akademického roku 2018/
Příloha: bod 13.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.1 priloha 4.pdf
Materiál: 13.2. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Příloha: bod 13.2 priloha 1.pdf
Materiál: 13.3. Sloučení speciálních škol na Šluknovsku
Příloha: bod 13.3 priloha 1.pdf
Materiál: 13.4. Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem – školní rok 2018/20119“
Příloha: bod 13.4 priloha 1.pdf
Materiál: 13.5. Dotační program „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem – školní rok 2018/20119“
Příloha: bod 13.5 priloha 1.pdf
Materiál: 13.6. Memorandum o spolupráci – Regionální fotbalová akademie
Příloha: bod 13.6 priloha 1.pdf
Materiál: 13.7. Individuální žádost o dotaci – Atletika pro děti
Příloha: bod 13.7 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.7 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.7 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.7 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.7 priloha 5.pdf
Materiál: 13.8. Vyřízení individuálních žádostí o neinvestiční dotace
Příloha: bod 13.8 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.8 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.8 priloha 3.pdf
Příloha: bod 13.8 priloha 4.pdf
Příloha: bod 13.8 priloha 5.pdf
Materiál: 13.9. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast školství
Příloha: bod 13.9 priloha 1.pdf
Příloha: bod 13.9 priloha 2.pdf
Příloha: bod 13.9 priloha 3.pdf
Materiál: 13.10. Naplňování „Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 až 2028“ a Dotační programy na rok 2019 - Staženo z programu

14. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: 14.1. Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2014 – 2020
Příloha: Bod 14.1 priloha 1.pdf
Materiál: 14.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Příloha: bod 14.2 priloha 1.pdf
Materiál: 14.3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – oprava
Materiál: 14.4. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Materiál: 14.5. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

15. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - KP

Materiál: 15.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 17/SML/1388/SoPD/KP – Autorecar s.r.o.
Příloha: bod 15.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.1 priloha 3.pdf
Materiál: 15.2. Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 – změna usnesení
Příloha: bod 15.2 priloha 1.pdf
Materiál: 15.3. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – vzdání se dotace
Příloha: bod 15.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.3 priloha 2.pdf
Materiál: 15.4. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
Příloha: bod 15.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 2.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 3.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 4.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 5.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 6.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 7.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 8.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 9.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 10.pdf
Příloha: bod 15.4 priloha 11.pdf

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - ZPZ

Materiál: 16.1. Program rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací v roce 2018
Příloha: bod 16.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.1 priloha 2.pdf
Materiál: 16.2. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací v roce 2018
Příloha: bod 16.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.2 priloha 3.pdf
Materiál: 16.3. Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 – poskytnutí příspěvků v roce 2018
Příloha: bod 16.3 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.3 priloha 2.pdf
Materiál: 16.4. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – Program VH
Příloha: bod 16.4 - priloha 1.pdf
Materiál: 16.5. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Příloha: bod 16.5 priloha 1.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 2.pdf
Příloha: bod 16.5 priloha 3.pdf

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: 17.1. Nakládání s majetkem
Příloha: bod 17.1 priloha 9.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 5.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 9.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.1.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.2.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.2.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.4.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.6.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.7.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.8.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.9.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.10.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.11.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.12.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.13.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.14.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.15.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.16.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.17.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.18.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.19.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.20.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.21.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.22.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.3.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 6.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 10.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 3.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.23.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.24.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.25.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.4.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.26.pdf
Příloha: Bod 17.1 priloha 8.5.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.27.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.28.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.29.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.30.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.31.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.32.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.33.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 7.1.pdf
Příloha: bod 17.1 priloha 2.34.pdf
Materiál: 17.2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Příloha: bod 17.2 priloha 1.pdf

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: 18.1. Akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021
Příloha: bod 18.1 priloha 1.pdf

19. Různé

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 20.1. Zpráva o výsledku provedené kontroly Není písemný podklad
Materiál: 20.2. Návrh plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí roku 2018
Příloha: bod 20.2 priloha 1.pdf
Materiál: 20.3. Plán práce Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí 2018
Příloha: bod 20.3 priloha 1.pdf
Materiál: 20.4. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje – Informace o činnosti
Příloha: bod 20.4 priloha 1.pdf
Příloha: bod 20.4 priloha 2.pdf
Materiál: 20.5. Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje – personální záležitosti

21. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

22. Závěr

Materiál: Není písemný podklad