10. Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 29.01.2018


01. Zahájení, určení zapisovatelů

Materiál: Není písemný podklad

02. Schválení návrhové a volební komise

Materiál: Není písemný podklad

03. Volba ověřovatelů

Materiál: Není písemný podklad

04. Schválení programu

Materiál: Není písemný podklad

05. Pravidelné body

Materiál: 05.1. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Materiál: 05.2. Kontrola plnění usnesení
Materiál: 05.3. Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Materiál: 05.4. Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

06. Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Materiál: 06.1. Projednání výsledku kontroly MV a návrhu opatření
Příloha: Bod 6.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 4.pdf
Příloha: Bod 6.1 priloha 5.pdf

07. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - EK

Materiál: Není písemný podklad

08. Blok Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SV

Materiál: 08.1. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ – vyhodnocení
Příloha: Bod 8.1 priloha 1.pdf
Příloha: Bod 8.1 priloha 2.pdf
Příloha: Bod 8.1 priloha 3.pdf
Příloha: Bod 8.1 priloha 4.pdf
Materiál: 08.2. Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Příloha: bod 8.2 priloha 1.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 2.pdf
Příloha: bod 8.2 priloha 3.pdf

09. Blok Jaroslava Foldyny, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány

Materiál: Není písemný podklad

10. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - ZD

Materiál: 10.1. Zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2018 - navýšení rozpočtu - aktualizace
Příloha: bod 10.1 priloha 1.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 2.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 3.pdf
Příloha: bod 10.1 priloha 4.pdf

11. Blok RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje - SPRP

Materiál: 11.1. Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3. výzva pro žadatele - změna termínu přijímání žádostí
Materiál: 11.2. Příděl do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

12. Blok Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

13. Blok Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

14. Blok PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

15. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - KP

Materiál: Není písemný podklad

16. Blok Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého kraje - ZPZ

Materiál: Není písemný podklad

17. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - MAJ

Materiál: Není písemný podklad

18. Blok Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - INV

Materiál: Není písemný podklad

19. Různé

Materiál: Není písemný podklad

20. Blok výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: 20.1. Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2017
Příloha: bod 20.1 priloha 1.pdf
Materiál: 20.2. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na I. pololetí roku 2018 (V. volební období)
Příloha: bod 20.2 priloha 1.pdf
Materiál: 20.3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za II. pololetí 2017
Příloha: bod 20.3 priloha 1.pdf

21. Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál: Není písemný podklad

22. Závěr

Materiál: Není písemný podklad